Pheilix kết hợp chức năng Sử dụng tại nhà và Thương mại trong một đơn vị

Dòng điểm sạc EV thông minh Pheilix Home 3.6kw, 7.2kW, 11kw, 22kw được thiết kế có chức năng cung cấp điện miễn phí cho chủ sở hữu, bất kể hoạt động của bộ sạc thông qua Ứng dụng hoặc thẻ RFID cũng có thể được sử dụng nếu điểm sạc ngoại tuyến.Khi điểm sạc ở trạng thái Idle, điểm sạc Pheilix có thể được sử dụng để bán điện cho người dùng khác.Điều đó có nghĩa là một tài sản tư nhân có thể cung cấp điện như một cơ sở công cộng.Sau khi hàng nghìn nguồn dân dụng trở lên được mở cho mục đích sử dụng công cộng, điều này sẽ giúp ngày càng nhiều người lái xe điện tìm thấy thiết bị sạc một cách dễ dàng và giảm nhu cầu về các cơ sở công cộng.

 

302869729

 

Theo cách tương tự, khi bộ sạc Pheilix EV chức năng thương mại cần cung cấp điện miễn phí trong một thời gian hoặc một số người dùng, người vận hành có thể tự mình hoàn tất cài đặt trên tài khoản nền tảng đám mây Ocpp1.6 json.Mỗi người dùng hoặc Nhà điều hành muốn bán điện, họ cần đăng ký trên trang web chính thức của STRIPE và liên kết tài khoản STRIPE với tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc tài khoản công ty của họ.Sau đó, kết nối các nhà phân phối địa phương của chúng tôi để yêu cầu dịch vụ chuyển đổi từ chức năng dân dụng sang thương mại.Nhà phân phối của chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản nền tảng quản lý đám mây Ocpp1.6Json độc lập và tài khoản quản lý web Ứng dụng cho khách hàng.Với tài khoản này, khách hàng có thể tự thiết lập các thông tin trên tài khoản như đơn giá bán, sơ đồ vị trí điểm thu phí, thời gian phục vụ, thông tin thanh toán… Một trong những điều quan trọng nhất là tiền bán điện sẽ về thẳng tài khoản của khách hàng!

 

429907409

Giải pháp này sẽ giúp người dùng cuối trở thành một nhà điều hành nhỏ mà không có rào cản.Pheilix Smart cung cấp tài khoản quản lý nền tảng đám mây Ocpp1.6 không giới hạn và tài khoản quản lý web Ứng dụng cho mỗi khách hàng của nhà điều hành.Nhà điều hành tự thiết lập mức giá bán và chi tiết trên tài khoản của mình.Một giải pháp linh hoạt để quản lý tài sản và thu nhập của họ.


Thời gian đăng: 24-Oct-2022